ZÁJEZD PRAHA EXPRES

Lvov – Kutná Hora – Český Šternberk – Praha – Karlovy Vary – Drážďany – Lvov

Program zájezdu:

1. DEN:

Odjezd do Prahy z města Lvov. Přejezd přes ukrajinské hranice kolem 21:00 hod. Noční průjezd přes Polsko, příjezd do České republiky.

2. DEN:

Příjezd do Kutné Hory. Pěší prohlídka města. Dále doporučujeme výlet do Českého Šternberka. K večeru odjezd do Prahy. Ubytování v hotelu. Večerní prohlídka Staré-ho Města.

Samostatný návrat do hotelu.

3. DEN:

Snídaně v hotelu.

Nabídka 2 exkurzí.

1. exkurze: Exkurze do Karlových Varů.

2. exkurze: Exkurze do Vídně s průvodcem.

Večer návrat do Prahy. Prohlídka Křižíkovy fontány.

4. DEN:

Snídaně v hotelu.

Zabalení věcí a odjezd z hotelu.

Exkurze Pražského hradu. Plavba po romantické Vltavě s obědem formou švédské-ho stolu.

Odjezd na Ukrajinu. Noční průjezd Českou republikou a Polsko.

5. DEN:

Přejezd přes ukrajinské hranice. Příjezd do města Lvov v 9:00 hod.

Uvedené časy jsou orientační!